Birebir olarak yapılan, belirli bir akışa bağlı kalarak algı, görüş, eğilim, tutum ve davranışların daha derinine inerek ölçümlenmesidir.

• İş yükü, yoğun ve düzensiz çalışma saatleri sebebiyle grup toplantılarına katılamayan nitelikli meslek sahipleri, Kobi ve Büyük ölçekli işletme yöneticileri, bürokrat, ulusal veya yerel basın yayın mensupları ve üst düzey yöneticileri, sivil toplum kuruluşları yöneticileri, akademisyenler ve kanaat önderleri ne de uygulanması uygun ve yaygın bir modeldir.