Kurumsal yapı içerisinde belirlenmiş olan müşteri memnuniyet ve hizmet standartları kıstas alınır.

• Kurumsal yapı içerisinde belirlenmiş olan müşteri memnuniyet ve hizmet standartları kıstas alınır. Profesyonel gizli müşterilerimiz deşifre olmadan, tüketiciye sunulmuş ürün ve hizmetlerin belirlenmiş standartlara uygunluğunu yerinde ziyaretle ölçümler. Hizmet kalite standartları için dünyada da yaygın olarak uygulanan bir yöntemdir.