Hedeflenen kitleden seçilmiş 4 (mini grup), 6 ve 8 kişilik gruplar ile kapalı toplandı şeklinde uygulanır.

• Çoğunlukla psikoloji, antropoloji veya sosyoloji alanında eğitim almış uzman moderatörler tarafından, belirlenmiş olan toplantı akış planı ile yönetilir. Derin algıdaki görüş, eğilim, tutum ve davranışlarının daha detaylı olarak analiz edilmesinde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.
• Toplantı öncesinde katılacak olan görüşmecilerin grup profiline uygunluğu, katılımcıların kullanılacak tekniğe ve konulara aşina olmamalarından emin olmak için ön sorgulama çalışması yapılır.