Kantitatif yöntemlerde önceden hazırlanmış bir soru formuna bağlı kalınarak veri toplama yapılır. Bu yöntem sayısal yorum ve tümevarım yapılabilen bir araştırma türüdür.

Kantitatif araştırma yönteminde, araştırılan hususa ilişkin, evreni temsil edecek olan örneklemden sayısal sonuçlar elde edilmektedir. Toplanan veriler üzerinde istenilen istatistiki ve matematiksel analizler yapılabilmektedir.

Bu araştırma yönteminde konu hakkında yoğun bir analiz değil; aksine, daha yüzeysel, daha çok sayısal ve çoğunluk/azınlık temsiliyetleri saptanmaktadır. Kantitatif araştırmalarda sayısal temsiliyet söz konusu olduğundan, araştırma evrenini temsil edecek örneklemin hatasız tespit edilmesi ve bu örnekleme doğru soruların sorulması önemlidir.

Kantitatif araştırma yöntemlerimiz şunlardır:

 

HİZMET VERİLEN SEKTÖRLER

 • Reklam ve Halkla İlişkiler
 • Perakende
 • Otomotiv
 • Bilişim Teknolojisi
 • Finans
 • Telekominikasyon
 • Beyaz Eşya / Elektronik
 • Yiyecek / İçecek
 • Tekstil / Hazır Giyim
 • Temizlik Ürünleri
 • Kozmetik ve Sıhhi Ürünler
 • Medikal
 • Turizm / Seyehat
 • Ulaşım
 • Medya / Eğlence
 • Siyasi / Sosyal