Belirlenmiş hedef kitleye telefonda anket uygulaması yapılırken, eş zamanlı olarak online ya da offline sisteme verilerin girilmesidir. Diğer yüz yüze görüşme uygulamalarına oranla anket süreleri daha kısadır. CATI , hem tüketici hem de kurumsal çalışmalarda sıklıkla kullanılan bir uygulama şeklidir.

CATI çalışmalarında da;

• Talep, görüş, öneri, şikayet ve memnuniyetlerin tespiti,
• Siyasi ve sosyal kapsamda kamuoyunun tercih ve düşüncelerinin ölçümlenmesi,
• İtibar araştırmaları,
• Marka değer araştırmaları yapılmaktadır.